Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Видання 2018 року   (5 найм.)

Фенич, Владимир.
Грушевский и Мукачевский монастырские центры религиозной жизни русинов и валахов северной части Венгерского королевства в период до начала Реформации [Текст] / В. Фенич. – Ужгород : Изд-во Валерия Падяка, 2018. – 196 с. – Текст рос. мовою.
У пропонованому дослідженні мова піде про слабо вивчений період релігійного життя східних слов’ян, русинів і волохів, періоду від місіонерської діяльності св. Кирила і Мефодія (кінець ХІ ст.) й до середини XVI століття. Цей період історії, пов’язаний з перебуванням регіону Верхнього Потисся під впливом Великої Моравії, Болгарського Царства і Київської Русі, а також поступового його втягнення до складу могутнього середньовічного Угорського королівства, слабо задокументований. Витоки християнського релігійного життя в цьому регіоні за усталеною традицією науковці пов’язують із місіонерською діяльністю рівноапостольних учителів слов’ян св. Кирила (Константина) і Мефодія у Великій Моравії та Паннонії у другій половині ХІ ст., хоча при цьому відсутні прямі письмові та археологічні джерела. Основними релігійними центрами «схизматиків» русинів та волохів у той час були два монастирі: Грушівський і Мукачівський. Їх поява, рання історія та канонічна юрисдикція огорнуті таємницею, як і їх відношення до Галицької митрополичої кафедри або Перемиського єпископства. Не меш дискусійними продовжують залишатися і питання пов’язані з «пресвітером Лукою» та «русинською плебанією» в монастирі на Чернечій горі в Мукачеві, а також роль Київського уніатського митрополита Ісидора у питанні «повернення» «схизматиків» у лоно Католицької церкви в Угорщині після Флорентійського екуменічного собору 1439 р. На ці та багато інших питань, пов’язаних з підпорядкуванням Грушівського монастиря Мукачівському єпископу в кінці XV – середині XVI ст., автор намагається дати відповідь.  Fenich .pdf (365 KB) Ціна: 85.00 грн
Кічера Віктор, Фенич Володимир, Штерр Діана
Габсбурзька церква: Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918) [Текст] / В. Кічера, В. Фенич, Д. Штерр. – Ужгород: Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 168 с. : іл.
До пропонованого науково-довідкового видання ввійшли матеріали Віденського проекту «Bischofslexikon» та «Frintaneum» (регіональний керівник від двох Греко-католицьких церковних провінцій в Україні – Львівської архідіоцезії та Мукачівської діоцезії – проф. Олег Турій), над яким колектив авторів у складі співробітників Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «ЛОГОС» ДВНЗ «УжНУ» Володимира Фенича, Віктора Кічери та Діани Штерр працював у 2012–2015 рр. Аналогічно до його віденського аналогу, в дане видання, окрім передмови, ввійшли матеріали з історії Мукачівської греко-католицької єпархії австрійської доби (1771–1918), біографії восьми єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії (Іоана Брадача, Андрея Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича, Стефана Панковича, Іоана Ковача де Пастелія, Юлія Фірцака та Антонія Паппа) та близько 20-ти біографій вихованців віденських богословських закладів, що походили з Мукачівської єпархії, а також декілька додатків. Оскільки Мукачівська греко-католицька єпархія була остаточно канонічно створена Апостольською Столицею (під тиском Відня) та легалізована на Віденському синоді унітських єпископів Угорщини у 1770-х рр., це модерне творіння Габсбургів справедливо буде вважати Габсбурзькою церквою.  Kichera, Fenich, Shtern.pdf (380 KB) Ціна: 60.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Як я став українознавцем : есей-спогад [Текст] / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. С. Біленького. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2018. – 144 с. : іл.
Спогади відомого американського українознавця, що тривалий час працює у Канаді, професора П.-Р. Маґочія проливають світло на історію заснування чотири десятиліття тому Кафедри українських студій Торонтського університету, першим керівником якої він залишається донині. Для широкого кола шанувальників історії України.  Ціна: 30.00 грн
Корчинский, И.
Дороги, которые нас выбирают [Текст] / Иван Корчинский ; вступ. слово Л. Кудрявской ; ред. Л. Падяк. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2018. – 240 с. – Текст рос. мовою.
Нині виходить багато книжок, в яких люди, чиє життя було насичене цікавими подіями, прагнуть його описати. Але рідко кому вдається зробити це так майстерно, захоплююче і дотепно, як зробив це Іван Корчинський, чия біографія виявилася дотичною до багатьох знакових подій історії другої половини ХХ століття. Про жанр книги можна посперечатися, що це: художня автобіографія, мемуари, нон-фікшн чи збірка оповідань? Однак перша книжка автора свідчить про неабиякий талант початкуючого письменника.  Ціна: 0.00 грн
Маґочій, П.-Р., Петровський-Штерн Й.
Євреї та українці: тисячоліття співіснування / Павло-Роберт Маґочій, Йоханан Петровський-Штерн ; переклад з англ. Оксани Форостини ; ред. укр. вид. Валерій Падяк. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 340 с.+ XII с. : іл. + мапи.
Це видання, що побачило світ англійською мовою під назвою «Jews and Ukrainians: a millennium of co-existence» (Торонто, 2016) та одночасно у перекладі українською мовою, викликало значне зацікавлення в читачів. Готуючи до друку друге українське видання, автори доопрацювали текст та додали зведений покажчик (предметний, іменний та географічний). Книжку було написано на замовлення недержавної організації «Українсько-єврейська зустріч» (UJE), яка разом із урядом Канади (Міністерством громадянства й імміграції) співфінансувала публікацію книги у рамках проекту «Взаємо-Дія: Програма грантів і підтримки мультикультуралізму».  Ціна: 150.00 грн