Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (279 найм.)

Сторінка 8/14 Попередня   Наступна

Ексурсія по бібліотеці: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека / ЗОУНБ; Підготувала Л.Аполонова; Ред. В.Лехцер; Фото В.Ішеніна; Відп. за вип. Л.Григаш.- 20 с.: іл.
Кольоровий буклет знайомить читача з Закарпатською обласною універсальною науковою бібліотекою в Ужгороді – центральною книгозбірнею області та з її структурними підрозділами.
Видання підготовлено до 60-ї річниці заснування цього провідного закладу культури в Закарпатті.  немає в наявності
Зубач В.
Котигорошкові світанки: Роман у двох частинах / Передм. В.Падяка.- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2005.- 148 с.: іл.
Пам’ять про роки дитинства постійно супроводжує люд ину в її дорослому житті. Вона допомагає долати незгоди, витримувати випробування та удари долі, знаходити правильне рішення. Хто зберіг пам’ять про світанки свого життя, хто не зрадив своїм першим ідеалам, у того попереду ще багато світанків. Навіть, коли світ летить у прірву.
Роман сучасного прозаїка з Ужгорода – про жорсткі реалії життя в Україні кінця ХХ століття. Він для тих, хто хоче залишитися собою.  Ціна: 20.00 грн
Федака С.
Яблуко від Єви: Новели. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 84 с.: іл.
Людська нереалізованість, пошуки самого себе, спроби зберегти почуття гумору і в горі, і, особливо, в радості – хіба не з цього складаються наші біографії? Парадоксальність повсякденного життя, принципова внутрішня суперечливість людської натури – головна тема новел, побудованих за принципом мінливих картинок, коли те, що бачиш спочатку, виявляється на другий погляд зовсім іншим, а на третій – ще іншим, і так далі.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. за ІІ кв. 2005 р. ./ ЗОУНБ; Уклад.: Г.М.Долгош, О.С.Дурунда, Н.І.Смільгіна; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 44 с.
  Ціна: 8.00 грн
Николай Бескид на благо Русинів / Зоставитель Г.Бескид; Переклад до русиньского языка і языкова управа М.Мальцовскої.- Ужгород: Выдавателство В.Падяка, 2005.- 180 с.: іл.- Русин. та слов. мовами.
Видання подає зразки історико-літературної спадщини помітного карпаторусинського культурного і громадського діяча, вченого Миколи Бескида (1883–1947), а також матеріали наукових доповідей сучасних дослідників його життєвого та творчого шляху.
  немає в наявності
Методи хімічного аналізу: Тези доповідей Другого міжнародного симпозіуму, м.Ужгород, 14-17 червня 2005 р. / Редкол.: Л.Г.Александрова, М.М.Герцюк, Е.О.Єршова.– К.–Ужгород: ВАТ “УкрНДІСВД”; Вид-во В.Падяка, 2005.– 124 с.– Укр., рос. та англ. мовами.
Матеріали Другого міжнародного симпозіуму “Методи хімічного аналізу” (м. Ужгород, Україна, 14-17 червня 2005 р.) містять праці (доповіді та повідомлення) відомих вчених та фахівців з питань методів хіміко-аналітичних досліджень.  Ціна: 5.00 грн
Маґочій П.Р.
“Я русин был, єсмь и буду...”: Выступы на Світовых конґресах русинÿв / Передм. В.Падяка.- .- Ужгород: Выдавателство В.Падяка, 2005.- 68 с.: іл.- Русин. та укр. мовами.
Книга містить виступи визначного русиніста сучасності, члена Світової ради русинів, академіка Канадської Королівської академії наук Павла Роберта Маґочія на семи Світових конгресах русинів.
Конгреси, перший з яких відбувся у 1991 році, скликаються один раз у два роки. Авторитетні спостерігачі й представники урядів багатьох держав визнають Світовий конгрес як повноважний орган, який представляє інтереси русинів.
Книга уміщує выступы вызначного русиніста сучасности, члена Світовой рады русинÿв, академіка Канадськой Королÿвськой академиї наук Павла Роберта Маґочія на семи Світовых конґресах русинÿв.
Конґресы, першый из котрых пройшов у 1991 році, скликувут ся єден раз на два рокы. Авторитетньи позерателі и представителі урядÿв многых держав признавут Світовый конґрес за повноважный орґан, котрый представляє інтересы русинÿв.  Ціна: 15.00 грн
Маґочій П.Р.
Наша Отцюзнина: Істория карпатськых русинÿв: Куртый напис діла русинськых неділных шкÿл / По-русинськи потовмачив и методично розробив В.Падяк.- Ужгород: Выд-во В.Падяка, 2005.- 52 с.: іл. + Карты. - Русин. мовою.
Підручник підготовлений для старших шкільних груп (Четвертий цвіт) русинських недільних шкіл чотириступеневої системи освіти молоді.
Учебник є пририхтованый діла майстаршых школных ґруп (Четвертый цвіт) русинськых неділных шкÿл чотириступінёвой сістемы ошколованя моложавы.  Ціна: 20.00 грн
Виявлення і визначення західного кукурудзяного жука-діабротика та заходи захисту посівів кукурудзи: Метод. Рекомендації / М.М.Бабидорич, В.П.Омелюта, Н.К.Філатова; Укр. академія аграрних наук; Закарпат. ін-т агропромислового вир-ва УААН; ІЗР.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 28 с.: іл.+Табл.
У пропонованих рекомендаціях розглянуто систематичний статус та походження, морфологічні та біоекологічні особливості західного кукурудзяного жука - Diabrotica virgifera virgifera Le Сonte (Coleoptera, Chrysomelidae), його шкодочинність, шляхи поширення, та методику виявлення шкідника на всіх стадіях його розвитку. Аналітично викладено рекомендації щодо системи захисту кукурудзи від шкідника, включаючи карантинні, організаційні, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи.
Для спеціалістів служби захисту і карантину рослин, фахівців господарств, фермерів, приватних одноосібних виробників, студентів навчальних закладів.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. за І кв. 2005 р. /ЗОУНБ; Уклад.: Г.М.Долгош, О.С.Дурунда, Н.І.Смільгіна; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 43 с.
  немає в наявності
Dietetika a hygiena krmív: Učebnica / Angelovičová M., Nikolajčuk V.I., Turianica I.M., Kmeť V., Massanyi P.; Vedúca kolektívu autorov Angelovičová M.; Užhorodska národná univerzita; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.- Užhorod: Vydavateľstvo V.Paďaka, 2005.- 226 s.- Слов. мовою.
  Ціна: 20.00 грн
Lalič B., Okhotnik V.
Carpathian warrior: Secrets of a master new opening theory 2005. Book One. - Uzhgorod: Publishers Valerija Padyaka, 2005.- 372 с.
The book of GM B.Lalic (Croatia) and IM V.Okhotnik (Ukraine) acquaints readers with new achievements in opening theory. The first volume is devoted to such urgent openings, as Philidor defence and Pirc defence, in which authors point their own original analyses and clarifications of the known estimations.
The book is intended for highly skilled chess-players.
Книга члена олімпійської збірної Хорватії МГ Б.Лаліча та чемпіона України ММ В.Охотника знайомить читачів з новими здобутками у галузі дебютної теорії. Перший том присвячений таким актуальним дебютам, як захист Філідора і Пірца-Уфімцева, в яких автори наводять власні оригінальні аналізи і уточнення відомих оцінок.
Книга розрахована на висококваліфікованих шахістів.  немає в наявності
Ісаєвич І.
Осіння сюїта: Поезія / Післямова В.Зубача.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 88 с: фото.
Поетична збірка є природним продовженням ліричних настроїв та роздумів, започаткованих автором у його першій книзі “Вересневінь”. Привертають увагу й художні переклади українською мовою кращих зразків російської мовою.  Ціна: 10.00 грн
Книга Закарпаття: Анотований каталог видань 2004 року : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки)/ ЗОУНБ; Уклад. Л.О.Ільченко; Наук. ред. В.І.Падяк; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005.- 88 с.: іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2004 року вийшли на Закарпатті. До кожної анотації додається репродукція обкладинки анотованої книги. Каталог формується з надходжень до ЗОУНБ – центральної книгозбірні регіону – обов’язкового примірника видань.
Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.  Ціна: 25.00 грн
Рущак М.Ю., Падяк В.И.
Система хозяйствования в Закарпатской области в 1991–2004 гг: экономический упадок, развал аграрного сектора, губительное использование природных ресурсов, крах социальной защиты населения, политика ассимиляции русин, нарушение прав коренного населения / Исследовательский центр карпатоведения при Издательстве В.Падяка.- Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2004.- 56 с.- На рус. яз.
Поддерживаемая широкими слоями населения в 1990-1991 гг. программа местных хозяйственных элит по комплексному развитию Закарпатья в сочетании с политикой экономического суверенитета края оказалась неприемлемой для центральных органов управления в Украине и была ими заблокирована. Как свидетельствует статистический анализ за прошедшее более чем десятилетие, альтернативная система хозяйствования привела к многочисленным пагубным последствиям в агро-экономическом, социально-политическом и этно-национальном развитии Закарпатской области.  120_system.pdf (450 KB) Ціна: 30.00 грн
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. за ІV кв. 2004 р. / ЗОУНБ; Уклад.: Г.М.Долгош, О.С.Дурунда, Н.І.Смільгіна; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 68 с.
  немає в наявності
Фенич В., Цапулич О.
Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир та нарис історії Чину св.Василія Великого на Закарпатті / УжНУ.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 188 с.: іл.
Книга знайомить з історією та сьогоденням Свято-Миколаївського монастиря, заснованого отцями-василіанами у середині ХVІІІ століття на околиці села Малий Березний, що на Закарпатті. Літопис подій, опис життєдіяльності засновників та сподвижників монастиря, його видатних ігуменів подаються в контексті загальної історії греко-католицької церкви та утвердження в Карпатському регіоні Чину св. Василія Великого. Для науковців, аспірантів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями історії, культури та духовності краю.  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік: Рек. бібліогр. посіб. / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич; Наук. ред. В.І.Падяк; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Вип. ред. Л.О.Ільченко.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 368 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2005 році. Основу календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які у 2005 році відзначатиме громадськість світу та України. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Бричкова С.
«Дивясь, смотрю на этот мир...»: Стихи / Предисловие В.Падяка.- Ужгород-Бостон: Изд-во В.Падяка, 2004.- 56 с.: ил.- На рус.яз.
Эта первая поэтическая тетрадь – результат созерцания прожитой жизни, а мысли в ней – опыт пережитого, ещё хранящегося в памяти в мельчайших деталях и подробностях, ещё близкого настолько, что, казалось бы, протяни руку и прикоснёшься к нему, прекрасному… Для широкого круга любителей поэзии.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. за ІІІ кв. 2004 р. / ЗОУНБ; Уклад.: Г.М.Долгош, О.С.Дурунда, Н.І.Смільгіна; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 56 с.
  немає в наявності

Сторінка 8/14 Попередня   Наступна