Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (285 найм.)

Сторінка 5/15 Попередня   Наступна

Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся = Responsibility for Creation and Sustainable Development in the Upper Tisa Region : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Ужгород, 16-17 травня 2008 р. = Materials of the international scientific practical seminar Uzhhorod, 16-17 May, 2008 [Текст] / відп. ред. О. М. Бокотей. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2010. – 112 с. : іл. – Укр. угор. та англ. мовами. – В надзаг.: Комісія з екології і мігрантів Конференції римо-католицьких єпископів України, Університет Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен (LMU), Німецький Федеральний фонд збереження навколишнього середовища (DBU), Мукачівська греко-католицька єпархія, Конференція римо-католицьких єпископів Угорщини, Генеральне консульство Угорської Республіки у м. Ужгороді, Благодійний фонд “Церква і навколишнє середовище”, Ужгородська греко-католицька богословська академія імені Блаженного Теодора Ромжі, Ужгородський національний університет.
Збірник містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і світською частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї і пропозиції представників різних конфесій і суспільних рухів та інституцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості.  немає в наявності
Книга Закарпаття : Анотований каталог видань 2009 року : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 108 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2009 року вийшли на Закарпатті. До кожної анотації додається репродукція обкладинки анотованої книги. Каталог формується з надходжень до ЗОУНБ – центральної книгозбірні регіону – обов’язкового примірника видань. Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.  Ціна: 25.00 грн
Федір Потушняк : до 100-річчя від дня народження : бібліограф. покажч. / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : М.Б. Бадида, О.А. Канюка ; передм. Д. Федаки ; ред. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 100 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Бібліографічний покажчик «Федір Потушняк», підготований з нагоди 100-річчя від дня народження видатного письменника та вченого, продовжує серію «Корифеї Закарпаття: бібліографія», яка послідовно акумулює творчість найбільш відомих письменників Закарпаття. У покажчику вперше найповніше зібрано матеріали про літературну та наукову творчість Федора Потушняка (1910-1960) та літературу про його життя за період з 1934 по 2010 рік. Видання адресоване літературознавцям, викладачам, студентам-філологам та історикам, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, хто захоче докладніше познайомить з життям і творчістю Федора Потушняка.  Ціна: 20.00 грн
Елинек, Й. А.
Карпатская диаспора : Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948) / Йешаягу. А. Елинек ; пер. с англ. М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга, при участии С. Беленького, О. Клименко ; фотоматериалы и карты П. Р. Магочия ; ред. рус. текста В. Падяк. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2010. – 498 с. : [в т.ч.] 32 с. фото. + ХХІІ с. – На рус. языке.
Книга об истории еврейской общины исторической Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины и сопредельные русинские этнические территории – в составе Словакии, Венгрии и Румынии) первоначально была издана на иврите («Ha-golah le-raglei ha-karpatim, yehude Karpato-Rus’ u-Mukacevo, 1848–1948», Тель-Авив, 2003) исследовательским центром Гольдштейн Горен-Диаспора Тель-Авивского университета. Перевод осуществлен с дополненного и переработанного англоязычного издания этого труда («The Carpathian Diaspora: The Jews of Subcarpathian Rus’ and Mukachevo, 1848–1948», Нью-Йорк, 2007) и опубликован с разрешения Карпаторусинского исследовательского центра в США.  Ціна: 50.00 грн
Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвип. VIII : Ерделівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Ужгород, 7-9 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України ; редкол : А. Бокотей (голова) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2009. – 284 с. + 8 ст. кольор. іл.
Починаючи з 2003 року, Закарпатський художній інститут проводить науково-практичні конференції під назвою «Ерделівські читання», які мають статус всеукраїнських, а у 2006 та 2009 роках стали міжнародними. Спецвипуск VIII «Вісника ЛНАМ» містить матеріали «Ерделівських читань», проведених в Ужгороді 7-9 травня 2009 р. Серед тем, які розглядалися на конференції, особливу увагу було приділено проблемам розвитку закарпатського мистецтва та архітектури, сучасній мистецькій освіті та дизайну, питанням впровадження кредитно-модульної системи в художніх освітніх закладах.  немає в наявності
Колекція видань Омеляна Довганича у фондах ЗОУНБ : бібліограф. покажч. / Закарпат. обл. універсальна наук. б-ка, Від. л-ри з краєзнавства ; уклад. : Н. Вачиля ; вступ. ст. М. Олашина. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 36 с. : іл.
У покажчику “Колекція видань О. Довганича у фондах ЗОУНБ” зібрано найбільш вагомі видання та публікації доктора історичних наук, давнього друга бібліотеки Омеляна Дмитровича Довганича. Значна частина пропонованих видань подарована бібліотеці автором. Підбір літератури завершено у листопаді 2009 року.  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2010 рік : реком. бібліограф. посіб./ ЗОУНБ, Від. краєзнавч. л-ри; Інформ.-бібліограф. від. ; уклад. : Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобонич, І.М. Горват ; відп. за вип. Л.З. Григаш ; випуск. ред. Л.О. Ільченко. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2009. – 252 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2010 році. Основу календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які в 2010 році відзначатиме громадськість світу та України. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Інформаційний та дозвіллєвий центр у бібліотеці: (З досвіду роботи Новосільської бібліотеки-філії Виноградівської ЦБС) / Укладач М.Ф. Хромей. Редактор К.Г. Вашкеба. Відповідальна за випуск Л.З. Григаш. Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2009. –12 с. – Буклет.
  немає в наявності
Українсько-словацький розмовник = Ukrajinsko-slovenská konverzácia / уклад. Галина Миколаївна Роман. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2009. – 212 с. – Укр. та слов. мовами.
Практичний посібник з розмовної словацької мови передбачає основні розмовні ситуації, що виникають при спілкуванні під час туристичних та службових поїздок, при перетині кордону, у побуті та працевлаштуванні. Наведено слова, вирази, запитання, які характерні для мовної практики. Словацький текст доповнений практичною транскрипцією, яка передає звуки словацької мови засобами української графіки. Розмовник призначений для українських громадян, які з різною метою відвідують Словаччину і не володіють словацькою мовою.  Ціна: 45.00 грн
Книга з автографом : З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки : каталог / Упр. культури Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М.Б. Бадида, О.А. Канюка, І.Р. Фофлак ; ред. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 100 с. : іл.
Каталог “Книга з автографом” – одна з перших спроб серед публічних бібліотек України представити читачам у друкованому вигляді бібліографію колекції книг з автографом, що знаходяться у фонді бібліотеки. Чимало книг з цієї колекції становлять неабиякий інтерес для дослідників творчості письменників та науковців, як, до прикладу, автографи уславлених закарпатських прозаїків Михайла Томчанія та Івана Чендея, відомого карпатознавця, вченого з Словаччини Миколи Мушинки, невтомного відкривача малодосліджених сторінок краю Омеляна Довганича, неперевершеного перекладача з угорської та на угорську мову Юрія Шкробинця, світознаного письменника-гумориста Фелікса Кривіна та багатьох інших. Видання стане в пригоді і науковцям, і щирим шанувальникам книги.  Ціна: 15.00 грн
Михайло Томчаній : до 95-річчя від дня народження : бібліограф. покажч. / Упр. культури Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М.Б. Бадида, О.А. Канюка ; ред. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 64 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Бібліографічний покажчик “Михайло Томчаній”, присвячений 95-річчю від дня народження визнаного майстра художньої прози, продовжує серію “Корифеї Закарпаття: бібліографія”, що акумулює творчість найбільш відомих письменників Закарпаття. У покажчику вперше досить повно зібрано творчий доробок Михайла Томчанія та літературу про його життя з 1936 по 2008 рік. Видання стане в пригоді літературознавцям, викладачам та студентам-філологам, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить творчість видатного майстра слова.  немає в наявності
Книга Закарпаття : Анотований каталог видань 2008 року : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки) / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 116 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2007 року вийшли на Закарпатті. До кожної анотації додається репродукція обкладинки анотованої книги. Каталог формується з надходжень до ЗОУНБ – центральної книгозбірні регіону – обов’язкового примірника видань. Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.  Ціна: 25.00 грн
Мигович, І.
Закарпатський соціум: виклики і випробування. В 2-х ч. Ч. ІІ / Іван Іванович Мигович. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2009. – 354 с. : іл.
До книги, що складається з двох частин, включені статті, інтерв’ю, виступи на конференціях та інші публікації, що висвітлюють актуальні проблеми економічного, екологічного, соціального, етнокультурного, громадсько-політичного буття закарпатців у період руйнування соціалістичних основ та реставрації капіталістичних суспільних відносин в країні. Матеріали подаються у хронологічному порядку. У першій частині видання зібрано публікації за період з 1990 по 1998 рік, у другій – з 1999 по 2008 рік. Розмаїта мозаїка соціологічної інформації, політологічних оцінок і партійної публіцистики розрахована на істориків, аналітиків, управлінців, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами пізнання, збереження і розвитку соціуму в кризових умовах.  немає в наявності
Мигович, І.
Закарпатський соціум: виклики і випробування. В 2-х ч. Ч. І / Іван Іванович Мигович. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2009. – 378 с. : іл.
До книги, що складається з двох частин, включені статті, інтерв’ю, виступи на конференціях та інші публікації, що висвітлюють актуальні проблеми економічного, екологічного, соціального, етнокультурного, громадсько-політичного буття закарпатців у період руйнування соціалістичних основ та реставрації капіталістичних суспільних відносин в країні. Матеріали подаються у хронологічному порядку. У першій частині видання зібрано публікації за період з 1990 по 1998 рік. Розмаїта мозаїка соціологічної інформації, політологічних оцінок і партійної публіцистики розрахована на істориків, аналітиків, управлінців, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами пізнання, збереження і розвитку соціуму в кризових умовах.  немає в наявності
Думнич, Ю.
Украинизація школы на Пудкарпатськуй Руси пуд час Чехословацького периода / Юрій Думнич. – Ужгород : Выдавательство В.Падяка, 2009. – 52 с. – Русин. мовою.
У книзі йдеться про проблеми українізації шкільної освіти в тодішній Підкарпатській Русі (нині Закарпатська область України) у 20-30-і роки ХХ століття, коли край входив до складу Чехословацької республіки.  Ціна: 15.00 грн
Герасимова, Г. П.
Россия и Украина в изображении Мора Йокаи: достоверность и фантазия : науч. монография / Герасимова Галина Петровна. – Ужгород: Издательство В. Падяка, 2009. – 264 с. – Рос. мовою.
Предлагаемая книга является первой в Украине научной монографией о жизни и творчестве классика венгерской литературы, романиста Мора Йокаи (1825–1904), в частности о его практически неизвестных у нас произведениях на темы из русской и украинской истории. Книга адресована научным работникам, аспирантам и студентам гуманитарного профиля, а также всем, кто интересуется историей и русско-венгерско-украинскими литературными взаимосвязями.  Ціна: 35.00 грн
Magocsi, P.–R.
Narod niotkuda : Ilustrirana povijest Karpatorusina / komentari i ilustracije: Valerij Pađak; prijevod na hrvatski jezik: EugenijaVrabec. – Užhorod : Naklada V. Pađaka, 2009. – 120 s. : il. + karte. – Хорватською мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів – історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 60.00 грн
Маґочи, П.–Р.
Народ нїодкадз: илустрована история Карпатских Русинох / Коментари ґу илустрацийом : Валерий Падяк; Преклад по руски: Анита Ґовля, Любомир Медєши, Михайло Фейса; Наукови редактор: Любомир Медєши. – Ужгород – Нови Сад: Видавательство В. Падяка – НВУ «Руске слово», 2009. – 120 с.: ил. – Русин. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів – історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.  Ціна: 60.00 грн
Юрій Шкробинець – поет, перекладач = Jurij Skrobinec – A költő és műfordětó : до 80-річчя від дня народж. = születése 80. évfordulójŕra : бібліогр. покажч. = bibliogrŕfiai mutató / Упр. культури Закарпат. обл. держ. адмін., ЗОУНБ; уклад. : М.Б. Бадида, Т.Г. Балаж, О.А. Канюка, Є.Й. Слуцька. – Ужгород = Ungvár : Вид-во В. Падяка = Pagyak Kцnyvkiadу, 2008. – 100 с. : іл. – Укр. та угор. мовами. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
У бібліографічному покажчику «Юрій Шкробинець – поет та перекладач: до 80-річчя від дня народження», що продовжує серію видань бібліотеки «Корифеї Закарпаття: бібліографія» зроблено першу спробу представити широким колам шанувальників літератури та фахівцям-літературознавцям найповнішу бібліографію творчості видатного майстра перекладу, журналіста та автора оригінальних віршів. Побудований за хронологічним принципом, покажчик включає бібліографічні описи з 1950 по 2008 рік, в тому числі і публікацій, що вийшли посмертно. Кращій орієнтації у бібліографічних матеріалах допомагає бібліографічна довідка та літературознавче есе Василя Густі «Ім’я, що не кане в Лету», а також іменний покажчик. Нове бібліографічне видання адресоване краєзнавцям, викладачам та студентам філологічних дисциплін, бібліотечним та культосвітнім працівникам, усім, хто цікавиться доробком та багатогранною особистістю цього майстра слова.  Ціна: 40.00 грн
Carpathian Warrior / By Bogdan Lalič and Vladimir Okhotnik; Artwork by Martin; Foto by Martin and Vladimir Okhotnik; Typesetting by Vasil Šikula.- Book Two.- Uzhhorod: V.Padiak Publisher, 2008.- 367 p.
"Карпатський воїн" - друга книга міжнародного гросмейстера Б. Лаліча та чемпіона України міжнародного майстра В. Охотніка знайомить читачів із новими здобутками в шахових теоріях. Видання розраховане на висококваліфікованих шахістів.  немає в наявності

Сторінка 5/15 Попередня   Наступна