Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (280 найм.)

Сторінка 4/14 Попередня   Наступна

Юрій Керекеш : до 90-річчя від дня народження : бібліограф. покажч. / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; передм. П. Ходанича ; ред. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 76 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Бібліографічний покажчик “Юрій Керекеш” (до 90-річчя від дня народження) – шостий у серії “Корифеї Закарпаття: бібліографія”, яка представляє матеріали про життя і творчість найбільш відомих письменників нашого краю.  Ціна: 20.00 грн
Чернилевский, И.
Разделим пространство [Текст] : стихи / Илья Чернилевский. – Ужгород : Издательство В. Падяка, 2011. – 48 с. – На рус. яз.
Первая книга киевлянина Ильи Чернилевского – это попытка словом выразить свой внутренний мир и своё отношение к миру, окружающему нас. Сквозь присущую молодости разноголосицу эмоций слышишь его признание: «... во мне звучит соната Под тихий аккомпанемент огня...». И этому веришь.  Ціна: 15.00 грн
Шеремет, П. Ф.
Курс лекцій з хірургії [Текст] : навч. посіб. / Петро Федорович Шеремет, Артур Петрович Шеремет ; М-во освіти і науки України, Вищ. держ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Мед. ф-т, Каф. хірург. хвороб. – Вид. 2-е, доповн. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 360 с.
Навчальний посібник написаний у відповідності з Програмою з хірургічних хвороб для студентів ІV курсу медичних вузів. Посібник охоплює більшість розділів, що читаються на ІV курсі згідно програми.  немає в наявності
Книга Закарпаття : Анотований каталог видань 2010 року [Текст] : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 96 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2010 року вийшли на Закарпатті. До кожної анотації додається репродукція обкладинки анотованої книги.   Ціна: 25.00 грн
Кешеля, Д.
Пацаловська республіка, авадь Гойте, люди, кониць світа! : Роман из народного жытя 1990-х годів [Текст] / Дмитро Кешеля ; Дослідный центер карпатистикы ; мов. ред., передм. та післямова В. Падяка ; худож. Я. Дуленко ; упорядкув. М. Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2011. – 256 с. : іл. – Русин. мовою.
У свій час читацька аудиторія в Закарпатській області та за її межами із захватом сприйняла появу роману відомого в Україні прозаїка Дмитра Кешелі «Жіванський світ» (1997 р.). Продовжуючи тему, автор написав чимало інших оповідань-глав, у яких діють ті ж самі герої. Окремі з цих творів були опубліковані на сторінках періодичної преси. Зібрані воєдино, вони суттєво збагачують роман, що виходить під новою назвою – «Пацаловська республіка».  Ціна: 60.00 грн
Визначні русини: письменники, вчені, політичні та церковні діячі [Комплект] : 24 портр., виконані у 2006–2009 рр. / худ. Василь Скакандій ; Дослідний центр карпатознавства (Ужгород) ; автор ідеї В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 1 к-т (24 окр. кольор. крейд. л. ; 15х20 см).
У першій серії портретів видатних постатей історії, культури і літератури карпаторусинського народу представлені 24 відомі діячі ХVІІІ–ХХ ст., які представляють усі історичні регіони Карпатської Русі, такі як Підкарпатська Русь, Лемківщина і Воєводина, а також діаспору (США). Це: А. Бачинський, І. Базилович, І. Брадач, О. Духнович, А. Добрянський, О. Павлович, А. Кралицький, В. Хиляк, І. Сільвай, Є. Фенцик, О. Митрак, П. Кузмяк, Ю. Ставровський-Попрадов, Е. Кубек, Г. Костельник, І. Мураній, В. Гаджеґа, Г. Жаткович, А. Годинка, І. Гарайда, І. Русенко, А. Карабелеш, П. Ґойдич В. Турок-Гетеш. Портрети виконані народним художником України Василем Скакандієм (1941 р. н.) на замовлення Дослідного центру карпатознавства (Ужгород), за фінансової підтримки канадського філантропа русинського походження Стівена Чепи.  Запустити галерею Ціна: 80.00 грн
Вызначні русины: писателі, учені, політичні и церьковні діятелі [Комплект] : 24 портр., поріхтовані у 2006–2009 рр. / малярь Василь Скакандій ; Дослідный центер карпатистикы (Ужгород) ; автор ідеї В. Падяк. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2011. – 1 к-т (24 окр. цв. крейд. л. ; 15х20 см). – Русин. мовою.
У першів серії портретів вызначных постав історії, културы и літературы карпаторусинського народа суть представлені 24 познаті діятелі ХVІІІ–ХХ столітій, котрі репрезентувут ушыткы історичні краї Карпатськой Русі, як то Подкарпатську Русь, Лемковину и Воєводину, айбо и діаспору (США). Суть то: А. Бачинськый, І. Базилович, І. Брадач, А. Духнович, А. Добрянськый, А. Павлович, А. Кралицькый, В. Хыляк, И. Сілвай, Є. Фенцик, А. Митрак, П. Кузмяк, Ю. Ставровськый-Попрадов, Е. Кубек, Г. Костелник, И. Мураній, В. Гаджеґа, Ґ. Жаткович, А. Годинка, И. Гарайда, И. Русенко, А. Карабелеш, П. Ґойдич, В. Турок-Гетеш. Портреты, забештеловані Дослідным центром карпатистикы (Ужгород), нарисовав народный малярь Україны Василь Скакандій (1941 р. н.), а фінансово їх подпорив канадськый філантроп русинського походження Стівен Чепа. {Запустити галерею}  Запустити галерею Ціна: 80.00 грн
Падяк, В.
Нарис історії карпаторусинської літератури XVI–XXІ століть / Валерій Падяк ; Дослідний центр карпатознавства. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 204 с. : іл. + Карта.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття «карпаторусинська література» – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору. Впродовж віків становлення та розвиток літератури карпаторусинів сприяли збереженню цього східнослов’янського етносу на етнічній карті Центральної Европи – і всупереч роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності «русин».  213_naris.pdf (291 KB) Ціна: 50.00 грн
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік : реком. бібліограф. посіб. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, Від. краєзнав. л-ри; Інформ.-бібліогр. від. ; уклад. : Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, Г.В. Бобо¬нич, І.М. Гор¬ват ; відп. за вип. Л.З. Григаш ; випуск. ред. Л.О. Іль¬чен¬ко. – Ужгород: Вид-во В.Падя¬ка, 2010. – 460 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2011 році. Основу календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які в 2011 році відзначатиме громадськість світу та України. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використа¬ні не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ¬освіт¬ніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Гече, Ф.
Аналiз дискретних функцiй та синтез логiчних схем у нейробазисi : монографiя / Федір Елемирович Гече ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 212 с.
Монографiя присвячена дослiдженню реалiзованостi дискретних функцiй одним нейронним елементом, методам синтезу нейронних елементiв, а також синтезу логiчних схем iз цих елементів. Особлива увага придiляється вивченню нових властивостей нейрофункцiй. На основi матриць толерантностi отримано ряд необхiдних i достатнiх умов реалiзованостi функцiй алгебри логiки одним нейроелементом. Розроблено метод синтезу нейромереж для розпiзнавання дискретних сигналiв та зображень. Наводиться метод представлення дискретних зображень у нейробазисi, що забезпечує видiлення iнформативних ознак зображень, необхiдних для побудови розпiзнавальних схем. Для студентiв, iнженерiв, аспiрантiв, викладачiв i на¬укових спiвро¬бiт¬никiв кiбернетичних спецiальностей.  немає в наявності
Енциклопедія історії і культури карпатських русинів / уклад. : Павло Роберт Маґочій, Іван Поп ; заг. ред. Павла Роберта Маґочія ; пер. з англ. мови Надії Кушко ; ред. укр. видання Валерій Падяк ; карти Павла Роберта Магочія ; вип. ред. Лариса Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 856 с. + ХХХІІ с. : іл., у т. ч. 32 кольор. вклейки + карти.
Книга є перекладом другого, довповненого і переробленого видання «The Encyclopedia of Rusyn History and Culture» за редакцією Павла Роберта Магочія та Івана Попа, яке вийшло 2005 року у Видавництві Торонтського університету (University of Toronto Press) у Канаді.  212_enceclopedia.pdf (379 KB) Ціна: 440.00 грн
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін. ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : Л. З. Григаш, В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с. : іл.
Збірник матеріалів міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Закарпатської ОУНБ, містить статті бібліотечних фахівців Закарпаття про діяльність бібліотек області, що охоплюють основні напрямки роботи книгозбірень – як системи Міністерства культури і туризму України, так і інших відомств за останнє п’ятиріччя. У конференції також взяли участь провідні фахівці Національної парламентської бібліотеки України.  Ціна: 40.00 грн
Портрет словом: бібліотеки Закарпаття (1945–2010) : бібліогр. покажч. / Упр. культури облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, Від. дов.-бібліогр. та інф. роботи ; уклад. : Л. М. Апполонова, Є. Й. Слуцька ; наук. ред. О. А. Канюка, ред. Т. Г. Балаж ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 428 с. : іл.
Бібліографічний покажчик “Портрет словом. Бібліотеки Закарпаття: 1945–2010” підготовлений до 65-річчя утворення в Закарпатській області державної мережі бібліотек. Це – перша спроба зібрати інформацію про власні бібліографічні видання бібліотек, а також статті з періодичної преси, що розповідають про життя і діяльність бібліотек області з часу їх створення. Покажчик стане в нагоді краєзнавцям, бібліотечним і культосвітнім працівникам, студентам, усім, кого цікавить розвиток бібліотечної справи на Закарпатті.  Ціна: 50.00 грн
Закарпатська ОУНБ в особах / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; авт. ідеї: Л. З. Григаш ; уклад. : Н. М. Панчук, Л. З. Григаш ; фото : М. Дорогович, С. Коваленко, О. Попов, Н. Яблонська ; ред. Л. О. Ільченко. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 92 с. : іл.
Довідкове видання “Закарпатська ОУНБ в особах”, присвячене 65-річчю утворення книгозбірні, розкриває структуру бібліотеки та містить фактографічний та фотоілюстративний матеріал про працівників бібліотеки, їх діяльність у першому десятилітті нового століття. Колектив бібліотеки – команда однодумців, відданих улюбленій справі, здатних відповідати на виклики часу, формувати у свідомості громадськості оновлений образ бібліотеки і бібліотекаря інформаційної доби.  Ціна: 80.00 грн
Танчинець, В.
Русине, віруй! : стихы, переклады, оповіданя / Володимир Танчинець; Дослідный центер карпатистикы ; спередслово В.Падяка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2010. – 64 с.
Свого часу дебютна книжечка В. Танчинця (“Тямте нас!”, 2002 р.) викликала бурю емоцій у нашій та закордонній пресі. Запам’яталось авторове правдиве слово про нашу неповнолітню молодь, яка ціною свого життя у 1939 році заплатила за політичні авантюри заперевальних оунівських діячів. У новій книзі поет та письменник постає подекуди романтичним, подекуди – меланхолійним, чи й саркастичним. Разом із тим він постійно звертається до історичної пам’яті свого народу. І ця тема, як незагойна рана, буде його довго мучити, а вірші, вистраждані душею, ніби вже й не вірші, а лише вузлики на тілі народної пам’яті, тихо будуть лягати на папір… у фантастичній гармонії з поетичними можливостями вічного русинського слова.  Ціна: 12.00 грн
Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся = Responsibility for Creation and Sustainable Development in the Upper Tisa Region : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Ужгород, 16-17 травня 2008 р. = Materials of the international scientific practical seminar Uzhhorod, 16-17 May, 2008 [Текст] / відп. ред. О. М. Бокотей. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2010. – 112 с. : іл. – Укр. угор. та англ. мовами. – В надзаг.: Комісія з екології і мігрантів Конференції римо-католицьких єпископів України, Університет Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен (LMU), Німецький Федеральний фонд збереження навколишнього середовища (DBU), Мукачівська греко-католицька єпархія, Конференція римо-католицьких єпископів Угорщини, Генеральне консульство Угорської Республіки у м. Ужгороді, Благодійний фонд “Церква і навколишнє середовище”, Ужгородська греко-католицька богословська академія імені Блаженного Теодора Ромжі, Ужгородський національний університет.
Збірник містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і світською частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї і пропозиції представників різних конфесій і суспільних рухів та інституцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості.  немає в наявності
Книга Закарпаття : Анотований каталог видань 2009 року : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 108 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2009 року вийшли на Закарпатті. До кожної анотації додається репродукція обкладинки анотованої книги. Каталог формується з надходжень до ЗОУНБ – центральної книгозбірні регіону – обов’язкового примірника видань. Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.  Ціна: 25.00 грн
Федір Потушняк : до 100-річчя від дня народження : бібліограф. покажч. / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : М.Б. Бадида, О.А. Канюка ; передм. Д. Федаки ; ред. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 100 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Бібліографічний покажчик «Федір Потушняк», підготований з нагоди 100-річчя від дня народження видатного письменника та вченого, продовжує серію «Корифеї Закарпаття: бібліографія», яка послідовно акумулює творчість найбільш відомих письменників Закарпаття. У покажчику вперше найповніше зібрано матеріали про літературну та наукову творчість Федора Потушняка (1910-1960) та літературу про його життя за період з 1934 по 2010 рік. Видання адресоване літературознавцям, викладачам, студентам-філологам та історикам, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, хто захоче докладніше познайомить з життям і творчістю Федора Потушняка.  Ціна: 20.00 грн
Елинек, Й. А.
Карпатская диаспора : Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948) / Йешаягу. А. Елинек ; пер. с англ. М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга, при участии С. Беленького, О. Клименко ; фотоматериалы и карты П. Р. Магочия ; ред. рус. текста В. Падяк. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2010. – 498 с. : [в т.ч.] 32 с. фото. + ХХІІ с. – На рус. языке.
Книга об истории еврейской общины исторической Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины и сопредельные русинские этнические территории – в составе Словакии, Венгрии и Румынии) первоначально была издана на иврите («Ha-golah le-raglei ha-karpatim, yehude Karpato-Rus’ u-Mukacevo, 1848–1948», Тель-Авив, 2003) исследовательским центром Гольдштейн Горен-Диаспора Тель-Авивского университета. Перевод осуществлен с дополненного и переработанного англоязычного издания этого труда («The Carpathian Diaspora: The Jews of Subcarpathian Rus’ and Mukachevo, 1848–1948», Нью-Йорк, 2007) и опубликован с разрешения Карпаторусинского исследовательского центра в США.  Ціна: 50.00 грн
Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвип. VIII : Ерделівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Ужгород, 7-9 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України ; редкол : А. Бокотей (голова) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2009. – 284 с. + 8 ст. кольор. іл.
Починаючи з 2003 року, Закарпатський художній інститут проводить науково-практичні конференції під назвою «Ерделівські читання», які мають статус всеукраїнських, а у 2006 та 2009 роках стали міжнародними. Спецвипуск VIII «Вісника ЛНАМ» містить матеріали «Ерделівських читань», проведених в Ужгороді 7-9 травня 2009 р. Серед тем, які розглядалися на конференції, особливу увагу було приділено проблемам розвитку закарпатського мистецтва та архітектури, сучасній мистецькій освіті та дизайну, питанням впровадження кредитно-модульної системи в художніх освітніх закладах.  немає в наявності

Сторінка 4/14 Попередня   Наступна