Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (284 найм.)

Сторінка 12/15 Попередня   Наступна

Федака С.Д.
Землі і міста княжої України-Русі: Нарис історичної географії / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 136 с.
У монографії історично-географічного змісту розглянуто територіальну структуру княжої України-Русі, прослідковано особливості окремих земель, уділів, волостей. Дається характеристика переважної більшості давньоруських міст на території сучасної України та на прилеглих українських етнічних землях.  немає в наявності
Науковий вісник ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 6: З нагоди 70-річчя відомого українського вченого-археолога, професора Ужгородського національного ун-ту Едуарда Альбертовича Балагурі / [Редкол.: Мандрик І. О., (голов. ред.), Олашин М.В. (відп. ред.) та ін.].- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 184 с., іл. – Рез. рос., англ., нім. мовами.
  немає в наявності
Носа М.
Межа: Поезії, поема .- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 76 с.
Поет-лірик, поет-філософ в умовах сьогодення загострює своє перо до рівня публіцистичного звучання.Це знак доби! Бо щось не те діється в державі. Михайло Носа, поет із Закарпаття, приходить до читача другою своєю книжкою, сповненою розчарувань від пережитого, але й надії та віри у ймовірність гармонії людського буття. Для широкого кола шанувальників поезії.  Ціна: 25.00 грн
Література про Закарпатську область: Бібліографічний покажчик за IV кв. 2001 р. / Укладачі: Т.І.Васильєва, Г.К.Ковальчук, О.А.Щербей; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2002.- 80 с.
  немає в наявності
Король І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів / Міністерство освіти і науки України; Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 200 с.-іл.
Повоєнна Угорщина обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи – головної причини Угорської революції 1956 року. Народне повстання, придушене радянськими військами, викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою початок краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки угорських подій 1956 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи. Для викладачів вузів і середніх навчальних закладів, країнознавців, міжнародників, істориків, політологів, студентів, учнів та всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  немає в наявності
Федака С. Д.
Герої Слова о полку Ігоревім / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 72 с.
Монографія біографічно-довідникового типу містить історичні портрети та короткі біодовідки півсотні руських князів, половецьких ханів та інших персонажів Слова о полку Ігоревім.  немає в наявності
Козак І.
Віків передзвони: З уст краян а й болі серця: Роман у віршах / Передм.Д.Федаки; Худ. оформл. В.Козака.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 184 с.: іл.
Іван Козак відомий читачеві як автор поетичного роману-трилогії «Доле наша, хто Ти?». У центрі нової його книги – постать сільського листоноші Федора Фекети, якому односельчани ще в середині ХІХ століття встановили пам’ятник, що й досі дивує не лише його ближчих краян, а й світ.  немає в наявності
Ісаєвич І.
Вересневінь: Поезії / Вступ. ст. Д.Федаки.- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2001.– 60 с.- Фото.
До книги вчителя математики, директора школи з села Хижа Виноградівського району Закарпатської області ввійшли його поетичні роздуми про день сущий і прийдешній, про минуле і вічне, про рідний край і Україну. Окремий розділ склали вірші для дітей.  немає в наявності
Бедь В.В., Малишев А.О.
Основи наукової організації праці студентів академії: Навчально-методичний посібник / Закарпатський інститут ім. Авґустина Волошина Міжрегіональної академії управління персоналом – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. - 108 с.
У посібнику аналізуються основні вимоги до самостійної праці студентів юридичного факультету в умовах вищої школи та підвищення її ефективності. Зосереджено увагу на висвітлення найбільш важливих форм і методів роботи над документами та рекомендованою літературою для глибокого засвоєння програмового матеріалу. Висвітлені і питання методів роботи по вихованню студентів.Посібник рекомендовано студентам, аспірантам та молодим викладачам академії, всім, хто цікавиться питаннями наукової організації праці.  немає в наявності
Угорщина на шляху до Шенгену: виклики для України: Матеріали міжнародного “круглого столу” експертів (м.Ужгород, 1-3 листоп. 2001р.) / Національний інститут стратегічних досліджень, Закарпатський філіал; Фонд Фрідріха Еберта, Бюро зі співробітництва в Україні, Білорусі та Молдові; Голов. ред. С.І.Мітряєва.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 196 с.: іл.
У збірнику представлені доповіді та виступи учасників міжнародного “круглого столу” експертів, що відбувся у м. Ужгороді 1-3 листопада 2001 року. Головна мета конференції – аналіз можливих наслідків введення візового режиму для двосторонніх відносин, досвіду обох країн на шляху до європейської інтеграції. Збірник розрахований на науковців, експертів і аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин України з країнами Центральної та Східної Європи.  немає в наявності
Закривидорога О., Ільченко Л., Падяк В.
Олена Рудловчак: Бібліографія праць та літопис життя: Видається з нагоди присвоєння Олені Михайлівні Рудловчак звання Почесного доктора наук УжНУ / Вступ. слово Д.Данилюка; Вступ. розвідка В.Падяка.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 160с.: іл.
Дослідницькі та наукові карпатознавчі надбання Олени Рудловчак – провідного спеціаліста, професора Пряшівського університету (Словаччина) – вже кілька десятиліть у полі зору науковців не тільки Словаччини та України, але й інших регіонів світу. Бібліографічний покажчик є підсумком наукової та педагогічної діяльності вченої, він охоплює праці за період з 1948 по 1999 рік.  Ціна: 25.00 грн
Література про Закарпатську область: Бібліографічний покажчик за ІІІ кв. 2001 р. / Укладачі: Т.І.Васильєва, Г.К.Ковальчук, О.А.Щербей; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2001.- 56 с.
  немає в наявності
Мегела Ю.
Милішим стане світ: Поезії / Післямова І.Козака; Худож. В.Козак.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 48 с.: іл.
Поетичний світ Юрія Мегели нарешті стає надбанням читача, охочого до відвертої і щирої поезії. Збірка сучасного закарпатського майстра слова «Милішим стане світ» – перша книга автора.  немає в наявності
Мітряєва С.І.
Національно-культурні товариства Закарпатської області. National cultural associations of Transcarpathian region / Національний інститут стратегічних досліджень. Закарпатський філіал.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 164 с.: іл.- Сер. «Регіональний розвиток», Вип. 7.
Формування громадянського суспільства на засадах демократії передбачає використання досвіду поліетнічного середовища як важливого фактору побудови держави. Одним із таким регіонів в Україні є Закарпатська область. Двомовне видання містить грунтовні інформації та статистичні дані про стан та рівень культурно-громадського життя в краї; у ньому широко представлені національно-культурні товариства Закарпатської області. Для працівників сфери державного управління, органів самоврядування, керівників національних і міжнародних громадських організацій, представників дипломатичних місій в Україні, аналітиків, експертів, політологів, науковців та викладачів вищих навчальних закладів.  немає в наявності
Руснацький світ: Науково-популярний збірник. Т.2 / Русинське науково-освітнє товариство; Карпаторусинський науковий центр; Укладач М.П.Макара.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 152 с.
  Ціна: 10.00 грн
Співає Віра Баганич / Дослідницький центр Видавництва В.Падяка; Упоряд. нар.пісень В.Баганич (Гамага); Вступ. нарис М.Логойди-Тимкович; Вступ. ст. М.Алмашія.- Ужгород, Вид-во В.Падяка, 2001.- Фото.- Ноти.- Сер.: Русинський пісенний фольклор.
Визначна співачка, провідна солістка Закарпатського народного хору Віра Баганич – яскрава і неповторна виконавиця русинської народної балади – сумної, з трагічним сюжетом. Їй аплодував цілий світ. А радянська заідеологізована система вимагала від неї інших пісень – радісних, веселих, зі щасливим кінцем. У народної співачки був вибір: зрадити собі чи піти зі сцени. Вона обрала тернистий шлях. Та не зрадила пісню.  немає в наявності
Поп И.
Энциклопедия Подкарпатской Руси Карпато-русский Этнологический Исследовательский Центр США / Ред. рус. текста М.Шабак; Ред. англ. текста К.А.Шабак; Ред. чеш., слов., польск., болг. текстов Д.Поп; Ред. изд-ва и укр. текста к.ф.н. В.Падяк.- Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2001.- 431 с.; ил.
Энциклопедия дает сведения об истории и культуре Подкарпатской Руси (ныне официальное название: Закарпатская область Украины), ее известных государственных, политических и культурных деятелях, а также важнейших исторических событиях.  немає в наявності
Наш чесько-русинськый календарь на 2002 рік. Náš česko-rusínský kalendář na rok 2002 / Укладач В.Падяк; Ужгородське товариство чеської культури Я.-А.Коменського; Клуб Т.Ґ.Масарика в Ужгороді; Дослідницький центр Видавництва В.Падяка. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 120 с.- іл.
  немає в наявності
Чорі Ю.
Від роду до роду: Звичаєво-обрядовї традиції Закарпаття / Передмова М.Митровки.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 168 с.; іл.
Чи добре знаємо звичаї, обряди і традиції свого села, свого народу – своїх батьків, дідів, прадідів? Книга відомого на Закарпатті письменника Юрія Чорі присвячена саме цій тематиці. Для широкого кола читачів.  немає в наявності
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2002 рік: Рекомендаційний бібілографічний посібник / Укладачі: Т.І.Васильєва, Г.К.Ковальчук; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 108 с.
  немає в наявності

Сторінка 12/15 Попередня   Наступна