Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (284 найм.)

Сторінка 11/15 Попередня   Наступна

Щербина О.
Енергія для всіх : Технічний довідник / Передмова Г.М.Забарного.- Вид 3-є, без змін.- Ужгород: Видво В. Падяка, 2003.- 192 с.
У зв’язку із загостренням енергетичної і економічної кризи надзвичайно актуальною стала проблема використання так званих “нетрадиційних” місцевих відновних джерел енергії – сонячної, вітрової, геотермальної, біомаси, а також найбільш потужного і ефективного “альтернативного” джерела енергії – енергозбереження. У популярній формі довідник подає корисні поради, методи та технології практичного застосування відновних джерел енергії, захисту довкілля, енегозбереження у побуті, промисловості, будівництві, лісовому, водному, житлово-комунальному, сільському, курортно-рекреаційному господарствах. Видання розраховане на широке коло читачів, може бути використане для учнів і студентів навчальних закладів, інженерно-технічних працівників як посібник.  немає в наявності
Василь П.
Вогонь музики й віршів: Поезії / Передм., уклад. В.Падяка; Інтерв’ю з автором В.Конопельця.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 72 с.- Фото.
Прискіпливим оком поета вдивляючись у навколишній світ, із насолодою митця всмоктуючи в себе красу рідних з дитинства піднебесних гір, він, натхненний передчуттям гармонії людини і природи, не в силах утримувати в собі цю симфонію краси... Він ділиться з ближнім своїми думками. Так у Бескидах народжується лірика. Павло Василь із Пряшева (Словаччина) – у літературі не новачок, та впродовж двох десятиліть писав, переважно, «у шуфляду». Збірка «Вогонь музики й віршів» – перша книга поета.  Ціна: 8.00 грн
Федака С.
Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі / Міністерство освіти і науки України; Ужгород. нац. ун-т; Каф. історії України.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 140 с.
Розглянуто розвиток літописання на українських землях від ХІ до зламу ХVІІІ-ХІХ ст. Окрім того, охарактеризовано літописи сусідніх земель (великоруські, білорусько-литовські, молдавські), що містять відомості з історії України. Усього вміщено дані приблизно про двісті джерел.  немає в наявності
Падяк В.
З історії відкриття в Ужгороді пам’ятника президенту Т.Масарику: формування громадської думки (1992-2002). / Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 52 с.- Фото
Крах комунізму й тоталітаризму та відродження основ демократії мали на Закарпатті й особливу рису, не притаманну іншим регіонам України. Суспільство поступово, в руслі відродження історичної пам’яті, стало формувати думку про відновлення в Ужгороді пам’ятника Томашу Масарику – почесному громадянину міста, першому президенту Чехословацької республіки, до складу якої у міжвоєнну добу (1918-1939) входила й Підкарпатська Русь (нині – Закарпатська область). Перший пам’ятник простояв в Ужгороді з 1928 по 1938 роки. Десять років публічних дискусій (1992-2002), позначені протистоянням суспільних груп, привернули до цієї проблеми увагу широких верств громадськості та завершились відкриттям погруддя Т.Масарика.  Ціна: 20.00 грн
Король І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів / М-во освіти і науки України; Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права.-Вид 2-е, без змін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 200 с.-іл.
Повоєнна Угорщина обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи – головної причини Угорської революції 1956 року. Народне повстання, придушене радянськими військами, викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою початок краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки угорських подій 1956 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи. Для викладачів вузів і середніх навчальних закладів, країнознавців, міжнародників, істориків, політологів, студентів, учнів та всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажчик за IV квартал 2002 року / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.М.Долгош, О.А.Щербей; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 76 с.
  немає в наявності
Книга Закарпаття: Анотований каталог видань 2002 року: (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки) / ЗОУНБ; Уклад.: Л.О.Ільченко, О.Дурунда; Наук. ред. В.І.Падяк; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 68 с.: іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки, які протягом 2002 року вийшли друком на Закарпатті. Кожну анотацію супроводжує репродукція обкладинки анотованої книги. Започатковане як щорічник, видання є першою спробою систематизації книжкової продукції в краї.  немає в наявності
Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони чи нові імпульси до співпраці?: Матеріали міжнар. “круглого столу” експертів (м.Ужгород, 7-9 листопада 2002 р.) / Нац. ін-тут стратег. досліджень, Закарпат. філіал; Фонд Фрідріха Еберта, Регіональне бюро в Україні, Білорусі та Молдові; Фонд “Європейський Дім”; Голов. ред. О.С.Власюк; Наук. ред. С.І.Мітряєва.-Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 180 с.- Фото.
У виданні представлено доповіді, виступи та коментарі учасників міжнародного «круглого столу» експертів з питань безпосереднього сусідства України з Європейським Союзом, що відбувся 7-9 листопада 2002 року в Ужгороді. Обговорювалися проблеми соціально-економічного розвитку та прикордонної співпраці України в контексті розширення Євросоюзу, зміни в статусі західного кордону України, а також кордонів сусідніх країн. Видання розраховане на науковців, експертів і аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин України з країнами Центральної та Східної Європи  Ціна: 12.00 грн
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. Вип. 7 Вип. 7 / [Редкол.: Мандрик І.О. (голов. ред), Олашин М.В. (відп. ред.)].- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 208 с.: іл.
  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажчик за ІIІ квартал 2002 року / Уклад.: Т.І.Васильєва, О.А.Щербей; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 64 с.
  немає в наявності
Дудаш А.В.
Азбука ветеринарної медицини: Довідник .- Ужгород: Видавництво В.Падяка, 2002.- 232 с.
У довіднику в популярній формі подаються короткі відомості з основних питань ветеринарної медицини та загального тваринництва, висвітлюються питання ветеринарно-санітарної експертизи продукції й організації ветеринарної справи в Україні. Для індивідуальних власників тварин, фермерів, фахівців ветмедицини, викладачів і студентів ветеринарних навчальних закладів.  Ціна: 24.00 грн
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік: Рекомендаційний бібілографічний посібник / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич ; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Випуск. ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 220 с.
  Ціна: 18.00 грн
І ми в Європі! Книга перша: Відповідь опонентам .-Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 64 с.
Статті, що увійшли до першої книги, є відповіддю на антинаукову, заполітизовану реакцію академіка НАН України О.Мишанича з приводу визначного факту в історії подкарпатських русинів – виходу в світ довідкового видання «Энциклопедия Подкарпатской Руси» – колективної праці, головним автором і упорядником якої є д.і.н. І.Поп. Аргументовано, із залученням маловідомих матеріалів та архівних документів, що тільки в нашу добу стають доступними дослідникам, автори піддають гострій критиці позицію О.Мишанича, який безпідставно поширює міф про існування на Закарпатті «політичних сепаратистів», що нібито «виношують думку про відірвання Закарпаття від України». Для широкого кола читачів.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажчик за ІІ квартал 2002 року / Уклад.: Т.І.Васильєва, О.А.Щербей; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 52 с.
  немає в наявності
Танчинець В.
Тямте нас!: Поезії / Дослідницький центр видавництва В.Падяка; Передмова В.Падяка.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 44 с.: іл.- Серія «Брости».
Коли народу відводиться роль вмираючого етносу, коли невтішними є прогнози маріонеткових вчених, на авансцену історії виходить сам народ. І його головний глашатай – поет. Тоді весь світ бачить і чує споконвічну волю цього народу, сконденсовану в поетове слово: «Я – русин!» Збірка «Тямте нас!» – перша книга поета В.Танчинця.  немає в наявності
Пищальник Р.
Молитва русина: Поезії / Дослідницький центр видавництва В.Падяка; Передмова М.Алмашія.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 28 с.: іл.- Серія «Брости».
Представник нової генерації русинських поетів Роман Пищальник (1974 р.н.) своїми поетичними рядками органічно поєднує минуле і сучасність, прадідівські традиції, звичаї, забобони осмислено вписує в контекст реалій ХХІ століття, надихаючи життям і оптимізмом доленосні думки про майбутнє русина – вічного, як і самі Карпати. Збірка «Молитва русина» – перша книга поета.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажчик за І квартал 2002 року / Уклад.: Т.І.Васильєва, О.А.Щербей; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 56 с.
  немає в наявності
Томишин-Лелекач М.М., Канчі В.В.
Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування: Навчальний посібник / Міністерство освіти і науки; Ужгород. комерц. технікум.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 196 с.
Навчальний посібник пропонує методику та послідовність розрахунків усіх груп приміщень підприємств харчування різних типів і потужностей, подає загальні вимоги до компонування приміщень і розташування в них технологічного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів.  немає в наявності
Ю. Венелін. З наукової спадщини визначного славіста: З нагоди 200-ліття від дня народження Ю.Венеліна / Ужгородський нац. університет; Кафедра історії України; Укладання Д.Д.Данилюка; Передмова В.Гісема, Г.Кеменяша, Д.Данилюка; Істор. нарис Д.Данилюка.- Факсим. вид.: 1834, 1847, 1899, 1905, 1988.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 184 с.: іл.- (Серія «Обличчям до спадщини»).
Праці Юрія Венеліна (1802-1839) – визначного російського вченого (родом із Закарпаття) суттєво вплинули на розвиток слов’янознавства та болгаристики, стали важливим підґрунтям болгарського національного відродження. Видання знайомить читача з окремими працями вченого, а також містить наукові розвідки про його творчий шлях та дослідницький доробок.  Ціна: 200.00 грн
Останній примірник !!!
Пасічник Т., Рак Я.
Музичне Берегово (1945-2000 рр.) / Управління культури Закарпат. облдержадмін.; Закарпат. філія Укр. центру культурних досліджень; Ужгород. держ. муз. училище ім. Д.Задора; Берегів. дит. школа мистецтв.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 56 с.; іл.
Пропоноване видання дає уявлення про культурно-мистецьке життя повоєнного Берегова – районного центру Закарпатської області, відомого своїми славними музичними традиціями далеко за межами України. Для широкого кола шанувальників історії Закарпаття, викладачів і студентів музичних та загально-освітніх закладів, музикознавців і працівників культури.  немає в наявності

Сторінка 11/15 Попередня   Наступна