Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Загальний каталог видань   (279 найм.)

Сторінка 10/14 Попередня   Наступна

Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: Можливості для України: Аналітичні оцінки / Нац. ін-т стратегічних досліджень (Закарпат. філіал); Фонд ім.Фрідріха Еберта; Ред. колегія: В.І.Андрійко, О.С.Власюк, С.І.Мітряєва (голов. ред.).- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 136 с.: фото.
Збірник містить матеріали міжнародного “круглого столу” з теми “Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для України”, проведеного 30-31 жовтня 2003 року Закарпатським філіалом Національного інституту стратегічних досліджень та Фондом ім. Фрідріха Еберта. У засіданні взяли участь експерти та науковці академічних інституцій, аналітичних центрів України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, представники дипломатичних місій, керівники Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатської обласної Ради. Обговорювалися проблеми та перспективи відносин Вишеградської четвірки з Україною, стратегії України по відношенню до країн Вишеградської групи на білатеральному та багатосторонньому рівнях, політики ЄС щодо України у цьому контексті, “історичного примирення” між країнами-сусідами як необхідної передумови євроінтеграції.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. за ІІІ кв. 2003 р. / Уклад.: О.С.Дурунда, М.Н.Ніршберг, Г.М.Долгош; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 60 с.
  немає в наявності
Podkarpatská Rus ve fotografii, malbě, kresbě, grafice : [Katalog výstavy]/ Obščestvo rusinů v ČR; Společnost přatel Podkarpatské Rusi = Подкарпатська Русь у фотографії, картині, малюнку, графіці: [Каталог виставки]/ Т-во русинів у ЧР; Т-во приятелів Подкарпатської Русі.- Užhorod: Vidavatelství V.Padaka = Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 36 с.: фото.
Учасники Пражської різдвяної виставки 2004 року, художники й фотомайстри, є громадянами Чеської Республіки, але всі вони за походженням з Подкарпатської Русі. Ностальгія по рідному краю й сьогодні не залишає їх байдужими до долі своїх краян, до тої Землі, яка є для них батьківською. Красномовне свідчення цьому – представлені у каталозі праці Ярослава Балвіна, Ольги Долежалової-Варги, Юрія Гавела, Мірослава Кломінека, Яна Крастофорі, Дани Кіндрової, Станіслави Перлинової, Івана Пилипа, Юрія Сопка, Рудольфа Штурси, Віри Вацової-Парканій.  немає в наявності
Циганин В.
Мелодії отчого порога: Зб. вокальних творів / Муз. ред. О.Лявинець; Передм. П.Рака; Передм. Ф.Турянина; Вступ. сл. В.Густі; Мал. П.Дулішковича.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 60 іс.: іл. + Ноти.
Друга збірка вокальних творів члена Закарпатської обласної організації Національної Ліги композиторів України поета-пісняра В.Циганина виходить до 20-річчя творчої діяльності автора і складає його музичний доробок кількох останніх років. Збірка містить оригінальні пісні та обробки народних мелодій, пісні для дітей.  Ціна: 10.00 грн
Вони визволяли Ужгород, який став для них рідним містом: Інформаційна пам’ятка: До 60-ої річниці визволення України / Ужгородська міська рада ветеранів; Уклад.: І.П.Філь, Г.П.Малиновська; Ред.опрацюв. рукопису В.І.Падяк; Відп. за вип. А.С.Сабінін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 48 с.- Фото.
Книга подає біографії тих з бійців 4-го Українського фронту, які вікопомного 1944 року брали участь у визволенні Ужгорода від німецько-фашистських загарбників, а вже після Перемоги пов’язали свою майбутню долю з містом над Ужем, оселившись у ньому. Матеріал збагачений спогадами ветеранів війни, фотографіями з архівів учасників визволення міста. Книга видається до 60-ої річниці визволення України.  Ціна: 9.00 грн
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік: Рекомендаційний біо-бібліографічний посібник / Уклад.: Т.І.Васильєва, Г.В.Бобонич; Відп. за вип. Л.З.Григаш; Наук. ред. В.І.Падяк; Вип. ред. Л.О.Ільченко. - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 288 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2004 році. Основу календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які у 2004 році відзначатиме громадськість світу та України. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.  немає в наявності
Руснацький світ: Науково-популярний збірник. Т. 3 / Русинське науково-освітнє товариство; Карпаторусинський науковий центр; Укладач-упорядник М.П.Макара.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 122 с.
Третій том науково-популярного видання охоплює матеріали (документи), присвячені проблемам русинства, за період 2001-2002 років. Збірник збагачено аналітичними розвідками з даної проблеми, творами русинської літератури тощо.  немає в наявності
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 8 / М-во освіти і науки України; Ужгород. нац. ун-т; Редкол.: І.О.Мандрик (голова редкол.), Д.Д.Данилюк (заст. голови оргкомітету конф.), С.О.Ганус, В.І.Фенич (редактори вісн.) та ін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 188 с.: іл.
  немає в наявності
Актуальні проблеми стратегії розвитку України: регіональний вимір: До 5-ої річниці заснування Закарпат. філіалу НІСД: Наук. Зб. / Нац. Ін-т стратегічних досліджень Президента України, Закарпат. філіал; Голов. ред. С.І.Мітряєва.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 92 с.: фото.
Збірник містить тексти виступів учасників наукового зібрання з теми "Актуальні проблеми наукового забезпечення розробки стратегій економічного та соціально-політичного розвитку України", проведеного 17 липня 2003 року Закарпатським філіалом Національного інституту стратегічних досліджень Президента України. У засіданні взяли участь співробітники інституту, керівники Закарпатської облдержадміністрації, обласної Ради, Ужгорода, представники МЗС України та дипломатичних місій, акредитованих у Закарпатті, наукова еліта краю, журналісти. Науковий збірник виходить до 5-ої річниці заснування Закарпатського філіалу НІСД.  Ціна: 8.00 грн
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. за ІІ кв. 2003 р. / Уклад.: О.С.Дурунда, М.Н.Ніршберг, О.А.Щербей; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 52 с.
  немає в наявності
Регіональні аспекти політичної реформи в Україні: Матеріали "круглого столу" (Ужгород, 22 квіт. 2003 р.) / Нац. ін-тут стратег. досліджень Президента України (Закарпат. філ.); Закарпат. обл. держ. адмін.; Редкол.: З.С.Варналій (відп. ред.), С.І.Мітряєва (наук. ред.), І.М.Вашкеба (вип. ред.).- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 56 с.
Збірник містить тексти виступів учасників "круглого столу" "Регіональні аспекти політичної реформи в Україні", який відбувся 22 квітня 2003 року в Закарпатському філіалі Національного інституту стратегічних досліджень Президента України. У засіданні взяли участь керівники Закарпатської області та м.Ужгорода, представники громадських організацій, політичних партій, бізнесових кіл, наукової еліти краю. Обговорено широке коло питань, пов'язаних із назрілими трансформаціями в Україні, ініційованими Президентом Л.Кучмою. Подається підсумковий документ управління з питань внутрішньої політики Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатського обласного управління юстиції щодо результатів обговорення в області проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", а також результати соціологічного опитування жителів краю, проведеного Закарпатським інститутом ім. А.Волошина МАУП.  немає в наявності
Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. за І кв. 2003 р / Уклад.: О.С.Дурунда, М.Н.Ніршберг, О.А.Щербей; Випуск. ред. Л.О.Ільченко; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 48 с.
  немає в наявності
О.Духнович: З наукової спадщини будителя: З нагоди 200-ліття від дня народження О.Духновича / Ужгород. нац. ун-т; Каф. іст. України; Уклад., передмова, іст. нарис Д.Данилюка.- Факсим. вид.: 1967, 1989.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 104 с.: іл.- (Сер.: «Обличчям до спадщини»).
Історична спадщина найвідомішого подвижника національно-культурного відродження закарпатських русинів XIX ст. Олександра Духновича (1803-1865) – поета, письменника, науковця, журналіста, громадського діяча – і сьогодні, у часи славного ювілею будителя, є малодоступною широкій громадськості краю. Заповнити цю прогалину покликане факсимільне видання, в якому з різних книжкових джерел відібрано історичні розвідки вченого, присвячені минулому рідного краю.  немає в наявності
Різак В.М., Різак І.М.
Фізика низьких температур: Спецпрактикум .- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 144 с: іл.
  немає в наявності
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека / ЗОУНБ; Уклад.Н.М.Панчук; Відп. за вип. Л.З.Григаш.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 12 с.: іл; : буклет.
Ілюстроване кольорове видання знайомить з історією та сьогоденням ЗОУНБ – центральної книгозбірні регіону, з її структурними підрозділами, такими як відділ інформаційно-бібліографічної роботи, відділ краєзнавчої літератури, відділ міського абонементу, відділ літератури іноземними мовами, науково-методичний відділ, а також Інтернет-центр. Інформаційні розвідки містять чимало цікавого матеріалу щодо кількості книжкових фондів та назв газетно-журнальних видань, передплачуваних бібліотекою, кількості читачів та культурно-масових заходів, зініційованих бібліотекою. Все це переконливо свідчить, що Закарпатська обласна бібліотека сьогодні є визначним осередком культури і духовності краю.  немає в наявності
Щербина О.
Енергія для всіх : Технічний довідник / Передмова Г.М.Забарного.- Вид 3-є, без змін.- Ужгород: Видво В. Падяка, 2003.- 192 с.
У зв’язку із загостренням енергетичної і економічної кризи надзвичайно актуальною стала проблема використання так званих “нетрадиційних” місцевих відновних джерел енергії – сонячної, вітрової, геотермальної, біомаси, а також найбільш потужного і ефективного “альтернативного” джерела енергії – енергозбереження. У популярній формі довідник подає корисні поради, методи та технології практичного застосування відновних джерел енергії, захисту довкілля, енегозбереження у побуті, промисловості, будівництві, лісовому, водному, житлово-комунальному, сільському, курортно-рекреаційному господарствах. Видання розраховане на широке коло читачів, може бути використане для учнів і студентів навчальних закладів, інженерно-технічних працівників як посібник.  немає в наявності
Василь П.
Вогонь музики й віршів: Поезії / Передм., уклад. В.Падяка; Інтерв’ю з автором В.Конопельця.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 72 с.- Фото.
Прискіпливим оком поета вдивляючись у навколишній світ, із насолодою митця всмоктуючи в себе красу рідних з дитинства піднебесних гір, він, натхненний передчуттям гармонії людини і природи, не в силах утримувати в собі цю симфонію краси... Він ділиться з ближнім своїми думками. Так у Бескидах народжується лірика. Павло Василь із Пряшева (Словаччина) – у літературі не новачок, та впродовж двох десятиліть писав, переважно, «у шуфляду». Збірка «Вогонь музики й віршів» – перша книга поета.  Ціна: 8.00 грн
Федака С.
Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі / Міністерство освіти і науки України; Ужгород. нац. ун-т; Каф. історії України.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 140 с.
Розглянуто розвиток літописання на українських землях від ХІ до зламу ХVІІІ-ХІХ ст. Окрім того, охарактеризовано літописи сусідніх земель (великоруські, білорусько-литовські, молдавські), що містять відомості з історії України. Усього вміщено дані приблизно про двісті джерел.  немає в наявності
Падяк В.
З історії відкриття в Ужгороді пам’ятника президенту Т.Масарику: формування громадської думки (1992-2002). / Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 52 с.- Фото
Крах комунізму й тоталітаризму та відродження основ демократії мали на Закарпатті й особливу рису, не притаманну іншим регіонам України. Суспільство поступово, в руслі відродження історичної пам’яті, стало формувати думку про відновлення в Ужгороді пам’ятника Томашу Масарику – почесному громадянину міста, першому президенту Чехословацької республіки, до складу якої у міжвоєнну добу (1918-1939) входила й Підкарпатська Русь (нині – Закарпатська область). Перший пам’ятник простояв в Ужгороді з 1928 по 1938 роки. Десять років публічних дискусій (1992-2002), позначені протистоянням суспільних груп, привернули до цієї проблеми увагу широких верств громадськості та завершились відкриттям погруддя Т.Масарика.  Ціна: 20.00 грн
Король І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів / М-во освіти і науки України; Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права.-Вид 2-е, без змін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 200 с.-іл.
Повоєнна Угорщина обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи – головної причини Угорської революції 1956 року. Народне повстання, придушене радянськими військами, викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою початок краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки угорських подій 1956 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи. Для викладачів вузів і середніх навчальних закладів, країнознавців, міжнародників, істориків, політологів, студентів, учнів та всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  немає в наявності

Сторінка 10/14 Попередня   Наступна